Chúng tôi sử dụng thông tin lưu trữ cookies. Xem thêm thông tin tại phần điều khoản sử dụng để biết thêm chi tiết. Bằng cách đóng thông báo này hoặc tiếp tục duyệt trang, đồng nghĩa bạn đồng thuận với việc sử dụng thông tin cookies trên thiết bị này. Đóng
| The Body Shop®

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC

MUA VÌ NHỮNG ĐIỀU TỐT ĐẸP: LÀM GIÀU TƯƠNG LAI

Là một phần của cam kết Không Khai Thác (Enrich Not Exploit™), chúng tôi tin tưởng vào việc làm giàu con người cũng như hành tinh này. Chúng tối biết rằng giáo dục là một công cụ có sức mạnh thay đổi thế giới. Chúng tôi muốn sử dụng kiến thức của mình để giúp đỡ thế hệ tương lai trong việc bảo vệ môi trường và lên tiếng cho những vấn đề họ đặt niềm tin.

Chương trình liên kết đào tạo nhân lực miễn phí này được tạo ra bởi các giáo viên, cho các giáo viên và được phát triển cho học sinh từ 14 tuổi trở lên. Chúng tôi rất mong được nghe cách bạn ứng dụng chương trình trong lớp và phản ứng của học sinh!


HƯỚNG DẪN CÁCH SỬ DỤNG CÁC NGUỒN TÀI NGUYÊN

Các lớp học này khám phá các chủ đề liên quan đến quy trình sản xuất sản phẩm và bán lẻ của The Body Shop, phân tích các trường hợp về đạo đức trong ngành công nghiệp làm đẹp.

The Educational Programme

CHƯƠNG TRÌNH TƯƠNG TÁC

The Educational Programme

Chương trình tương tác "Mua vì điều tốt đẹp - Làm giàu tương lai" cho phép người tiêu dùng theo dõi hành trình trồng vào chậu "Plant to pot" của Bơ Dưỡng Thể Coconute Body Butter của The Body Shop, một ví dụ về sản phẩm bền vững và có đạo đức. Chương trình tương tác và chương trình liên kết đào tạo nhân lực miễn phí cho phép học sinh bước vào vị trí của người trồng, nhà bán lẻ và người tiêu dùng để tìm hiểu về các quyết định đạo đức và bền vững tác động đến chuỗi cung ứng.


THỰC HÀNH KINH DOANH ĐẠO ĐỨC KS4

Học sinh được khám phá những vấn đề đạo đức xung quanh việc kinh doanh, đã tham khảo kết quả nghiên cứu thị trường và nghiên cứu thảo luận với nhóm khách hàng, trước khi tạo quảng cáo của riêng mình bằng các chủ đề từ Chương Trình Dựng Xây Không Vụ Lợi (Enrich Not Exploit™).

The Educational Programme

THỬ THÁCH THIẾT KẾ VỮNG BỀN - THIẾT KẾ & CÔNG NGHỆ KS4

The Educational Programme

Học sinh có trách nhiệm hoàn thành công việc được giao từ The Body Shop - thiết kế một hộp quà cho sản phẩm Bơ Dưỡng Thể Coconut Body Butter.

Discover these downloads


CHUỖI CUNG ỨNG BỀN VỮNG - ĐỊA LÝ KS4

Học sinh được nghiên cứu việc sản xuất dầu dừa hữu cơ nguyên chất trước khi hoàn thành một dự án nghiên cứu về quan hệ đối tác Thương Mại Cộng Đồng với quốc gia đang phát triển mà họ lựa chọn.

The Educational Programme

CHỦ NGHĨA TIÊU DÙNG ĐẠO ĐỨC - ĐẠO ĐỨC VÀ CƯ DÂN KS4

The Educational Programme

Học sinh nghiên cứu chủ nghĩa tiêu dùng đạo đức, nghiên cứu những tác động từ những quyết định của họ với tư cách là người tiêu dùng và tạo ra một hệ thống ưu tiên. Sau đó, họ tranh luận về việc ai là người chịu trách nhiệm cho chủ nghĩa tiêu dùng đạo đức.


ĐỔI MỚI CÓ ĐẠO ĐỨC VÀ NHÀNH CÔNG NGHIỆP MỸ PHẨM - KHOA HỌC KS4

Học sinh được học cách làm thế nào chất tạo mùi đi trong không khí đến mũi và phỏng đoán hai lý thuyết khác nhau về cách thức chuyển động của thụ thể mùi hương. Sau đó, học sinh áp dụng kiến thức đó vào việc thiết kế sản phẩm làm đẹp, lựa chọn chất tạo mùi phù hợp nhất.

The Educational Programme

TÌM HIỂU THÊM VỀ THE BODY SHOP

The Educational Programme

VỀ CHÚNG TÔI

"Niềm tin thiết tha của tôi là một doanh nghiệp thú vị, được vận hành bởi tình yêu thương và sức mạnh đem lại sự tốt đẹp." - Anita Roddick

TÌM HIỂU THÊM

THƯƠNG MẠI CỘNG ĐỒNG

Chúng tôi có các nguồn cung ứng hươn 20 quốc gia trên thế giới, tìm kiếm nguồn nguyên liệu thô tốt nhất và kỹ năng truyền thống khắp hành tinh - mang lại lợi ích cho cộng đồng địa phương.

TÌM HIỂU THÊM
The Educational Programme

The Educational Programme

CAM KẾT CỦA CHÚNG TÔI

Mục đích của chúng tôi là trở thành doanh nghiệp toàn cầu ổn định và đạo đức nhất và cam kết Dựng Xây Không Vụ Lợi - Enrich Not Exploit™ bao gồm 14 mục tiêu cần đạt của The Body Shop vào năm 2020. Tìm hiểu thêm về những mục tiêu và những điều doanh nghiệp chúng tôi thực hiện.

TÌM HIỂU THÊM