Chúng tôi sử dụng thông tin lưu trữ cookies. Xem thêm thông tin tại phần điều khoản sử dụng để biết thêm chi tiết. Bằng cách đóng thông báo này hoặc tiếp tục duyệt trang, đồng nghĩa bạn đồng thuận với việc sử dụng thông tin cookies trên thiết bị này. Đóng

Điều Khoản Sử Dụng

The Body Shop

Xin vui lòng đọc kỹ phần này vì nó có các điều khoản và các điều kiện pháp lý mà bạn phải chấp thuận khi sử dụng trang web này.

 

Người điều hành
Trang này được điều hành bởi TBS (Vietnam) Company Limited (công ty TNHH TBS) với địa chỉ đăng ký tại 87 Mạc Thị Bưởi, Phường Bến Nghé, Quận1,Thành phố Hồ Chí Minh. Trở về đầu trang
Mục đích của trang web
Mục đích của trang này nhằm cung cấp cho bạn thông tin về việc kinh doanh của The Body Shop Vietnam, những sản phẩm, cửa hàng, những chiến dịch mà chúng tôi ủng hộ và những hoạt động chúng tôi thực hiện. Trở về đầu trang
Khả năng truy cập trang web
Chúng tôi đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho trang web này. Tuy nhiên vì những lý do kỹ thuật nằm ngoài sự kiểm soát, Chúng tôi sẽ không bảo đảm rằng bạn có thể truy cập được vào trang này bất cứ lúc nào. Trở về đầu trang
Thông tin trên trang web
Thông tin trên trang này chỉ nằm mục đích thông tin thông thường. Nó không nhằm vào bất cứ mục đích cụ thể nào và cũng không có sự đại diện hoặc bảo đảm nào cho sự chính xác và đầy đủ. Trở về đầu trang
Sản phẩm và dịch vụ sẵn có
Không phải bất kỳ sản phẩm hay dịch vụ nào được tham khảo trên trang này đều được cung cấp và bán và cũng không có nghĩa là sản phẩm hay dịch vụ luôn có sẵn ở tất cả các nước hoặc tên và thông tin về sản phẩm trong cửa hàng ở địa phương giống như những gì được nói trong trang này. Trở về đầu trang
Quyền sở hữu các tài liệu trên trang web
Nói cách khác, The Body Shop International Limited ( công ty trách nhiệm hữu hạn quốc tế The Body Shop) là người sở hữu tất cả bản quyền, quyền chỉnh sửa cơ sở dữ liệu và nội dung trang web. Bạn không được xuất bản, phân phối, trích lượt, tái sử dụng hoặc sao chép bất kỳ phần nào của trang trong bất kỳ hình thức nào( bao gồm việc sao chép hay lưu trữ trong bất kỳ phương tiện điện tử nào)khác với chứng nhận sử dụng giới hạn được trình bày trong thông báo về bản quyền hoặc được thừa nhận bởi Copyright Designs and Patents Act 1988 hoặc Copyright and Rights in Databases Regulations 1997 hoặc bất kì quy định pháp luật được áp dụng ở đất nước của bạn. Trở về đầu trang
Nhãn hiệu thương mại
Tất cả tên nhãn hiệu, sản phẩm, dịch vụ được sử dụng trong trang này là nhãn hiệu thương mại, hay nói cách khác là nhãn hiệu thương mại hoặc nhãn hiệu dịch vụ của Body Shop International Limited. Bạn không được phân phối sản phẩm hoặc cung cấp dịch vụ hoặc tham khảo nhằm sử dụng hoặc sao chép bất kỳ nhãn hiệu thương mại, tên thương mại hoặc nhãn hiệu dịch vụ nào mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của Body Shop International Limited hoặc chủ của những nhãn hiệu thương mại, tên thương mại hoặc nhãn hiệu dịch vụ. Trở về đầu trang
Những liên kết bên ngoài
Chúng tôi cung cấp sự liên kết với những trang web khác mọi lúc. Những liên kết này được cung cấp nhằm mang đến sự thuận tiện cho bạn. Chúng tôi không chứng thực và không chịu trách nhiệm đối với nội dung trong những trang web này, khả năng truy cập vào những trang web này và sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào cho sự tổn thất và mất mát của bạn khi truy cập vào những trang web này. Bạn phải chịu tất cả những rủi ro nếu bạn quyết định truy cập vào những trang web này. Trở về đầu trang
Chối bỏ việc bảo đảm và trách nhiệm
Đối với phạm vi đầy đủ nhất được cho phép bởi luật, tất cả sự bảo đảm (biểu hiện hoặc ẩn ý) đối với trang này, nội dung và việc sử dụng của bạn sẽ bị loại trừ. Ngoại trừ trường hợp tử vong hoặc thương tích cá nhân gây ra bởi sự sơ suất của chúng tôi, luật pháp cho phép chúng tôi loại trừ tất cả trách nhiệm với bạn trong việc bạn sử dụng trang web. Trở về đầu trang
Sửa đổi điều khoản
Chúng tôi bảo lưu quyền sửa đổi các điều khoản này mà không cần thông báo với bạn mọi lúc. Việc sửa đổi sẽ có hiệu lực mỗi khi các điều khoản chỉnh sửa đã được đăng trên trang web. Trở về đầu trang
Luật áp dụng
Các Điều khoản này bị chi phối và sẽ được hiểu theo qui định của pháp luật Việt Nam. Mọi tranh chấp phát sinh hoặc liên quan đến các Điều khoản và Điều kiện này sẽ chịu sẹ xét xử của Tòa án Việt Nam. Trở về đầu trang