Chúng tôi sử dụng thông tin lưu trữ cookies. Xem thêm thông tin tại phần điều khoản sử dụng để biết thêm chi tiết. Bằng cách đóng thông báo này hoặc tiếp tục duyệt trang, đồng nghĩa bạn đồng thuận với việc sử dụng thông tin cookies trên thiết bị này. Đóng

BƯỚC ĐẾN TRỞ THÀNH MỘT DOANH NGHIỆP THẬT SỰ BỀN VỮNG

 

Thay vì bị ràng buộc bởi những chuẩn mực của ngành công nghiệp, của đối thủ hay những thành tích trong quá khứ, Cam kết Dựng Xây Không Vụ Lợi™ - Enrich Not Exploit™ lấy cảm hứng từ nhu cầu của hành tinh chúng ta và con người ở đó. Không chỉ đơn thuần là tàn phá ít đi, mà còn là phải tích cực hành động cho một đích đến rõ ràng: một tương lai mà nhân loại và các sự sống khác có thể nảy nở trên Trái Đất mãi mãi.

 

Mỗi công ty cần đóng góp chính mình để tương lai kia có thể trở thành sự thật. Nhưng bổn phận của The Body Shop chúng tôi là gì? Để trả lời câu hỏi này, chúng tôi đã làm việc cùng Tổ chức Future-Fit, được xây dựng trên khoa học tiên tiến nhất hiện có để xác định ra 7 mục tiêu dài hạn mà chúng tôi phải phấn đấu hết sức để hoàn thành:

  1. Đảm bảo nguồn gốc tất cả đầu vào không gây ảnh hưởng tiêu cực đến xã hội và môi trường
  2. Không thải ra bất kỳ chất thải nào có thể gây hại cho môi trường hoặc xã hội
  3. Đảm bảo sự hiện diện của doanh nghiệp không gây gián đoạn đến hệ sinh thái
  4. Đáp ứng nhu cầu mà không ảnh hưởng đến môi trường trong suốt vòng đời sản phẩm
  5. Tạo nên môi trường làm việc giàu điều kiện phát triển cho nhân viên
  6. Hỗ trợ tạo dựng những cộng đồng sung túc ở bất kỳ nơi nào có hoạt động kinh doanh
  7. Khuyến khích và trao quyền cho khách hàng hành động vì lợi ích tốt nhất của con người và môi trường