Câu Hỏi Thường Gặp

Làm thế nào để tôi trở thành thành viên của CLB Love Your Body™?

Chỉ đơn giản mua hàng từ 1,000,000 VND trở lên trong một hóa đơn, bạn sẽ có đủ điều kiện để tham gia CLB Love Your Body™. Xuất trình CMND và chúng tôi sẽ giúp bạn trở thànhthành viên ngay lập tức. Chỉ đơn giản thế thôi!

Tại sao tôi cần xuất trình CMND?

CMND được xuất trình tại thời điểm đăng ký thành viên để lưu giữ thông tin thành viên như: Họ Tên, số CMND, Địa Chỉ và Giới Tính –trong hệ thống của chúng tôi. Số CMND sẽ là số thẻ thành viên của bạn.

Làm thế nào để tôi tích lũy điểm?

Xuất trình CMND của bạn mỗi khi mua hàng để tích lũy điểm. 1 điểm tương đương 10,000 VND được chi trả tại The Body Shop. Điểm tích lũy có giá trị 6 tháng kể từ ngày tham gia.

Làm thế nào để tôi được ưu đãi giảm giá 200,000 VND?

Sau khi mua hàng tích lũy lên đến 200 điểm (2,000,000 VND) hoặc nhiều hơn trong vòng 6 tháng, bạn sẽ nhận ưu đãi giảm giá 200,000 VND cho các sản phẩm giá thường trong lần mua hàng tiếp theo. Mua hàng tích lũy lên đến 200 điểm tiếp theo sẽ được nhận thêm ưu đãi giảm giá 200,000 VND khác.

Ví dụ:

 • Bạn mua hàng từ 1,000,000 VND trong 1 hóa đơn. Bạn đã đủ điều kiện để trở thành thành viên CLB Love Your Body™ và 100 điểm (1,000,000 VND) được nạp vào tài khoản của bạn ngay lập tức.
 • Bạn mua thêm 1,000,000 VND trong 6 tháng kể từ khi tham gia. Bạn tích lũy thêm 100 điểm cộng vào tổng điểm là 200 điểm. Bạn đã có được ưu đãi giảm giá 200,000 VND.

Khi nào tôi có thể sử dụng ưu đãi giảm giá 200,000 VND và điều kiện sử dụng là gì?

Bạn có thể sử dụng ưu đãi giảm giá 3 ngày sau khi tích lũy đủ điểm để hệ thống của chúng tôi cập nhât thông tin điểm tích lũy của bạn. Thông tin sẽ được in trên hóa đơn và cần được xuất trình cùng CMND khi thực hiện giảm giá. Ưu đãi giảm giá chỉ áp dụng cho sản phẩm giá thường áp dụng trên 1 hóa đơn và có giá trị trong 2 tháng.

Điểm của tôi sẽ thay đổi thế nào sau khi tôi sử dụng ưu đãi giảm giá 200,000 VND?

Sau khi sử dụng ưu đãi giảm giá 200,000 VND, 200 điểm trong tài khoản của bạn sẽ được trừ đi. Điểm dư sẽ được chuyển qua chu kỳ tích lũy tiếp theo. Bất kỳ số dư nào từ ưu đãi giảm giá 200,000 VND đều không được hoàn trả hoặc cộng gộp vào chu kì tiếp theo. Điểm số sẽ không được phục hồi nếu bạn không dung ưu đãi hoặc ưu đãi giảm giá hết hạn.

Làm thế nào để tôi kiểm tra ngày hết hạn điểm tích lũy của mình?

Bạn có thể kiểm tra ngày hết hạn điểm tích lũy tại các cửa hàng The Body Shop Việt Nam (trừ hệ thống cửa hàng ở Parkson và Đà Nẵng). Vui lòng xuất trình CMND của bạn để xác minh số tài khoản. Tổng số điểm tích lũy cũng sẽ được hiển thị ở phía dưới hóa đơn mỗi khi bạn mua hàng.

Nếu tôi quên mang CMND thì sẽ thế nào?

Chúng tôi không thể thực hiện các giao dịch tích lũy điểm hoặc các ưu đãi giảm giá của bạn nếu bạn không có CMND.

Điều khoản và Điều Kiện

 • Với mỗi giao dịch mua hàng hoặc sử dụng ưu đãi giảm giá tại The Body Shop, vui lòng xuất trình CMND của bạn để xác minh.
 • Sau khi đạt được tổng mua hàng từ 2.000.000VND hoặc nhiều hơn trong vòng 6 tháng, quý khách sẽ được nhận ưu đãi giảm giá 200.000VND cho lần mua hàng tiếp theo, chỉ áp dụng cho sản phẩm giá thường. Số dư còn lại từ ưu đãi giảm giá 200.000VND (nếu có) sẽ không được hoán đổi tiền mặt hay cộng dồn vào lần mua sắm kế tiếp.
 • Điểm thưởng còn lại sẽ được cộng dồn vào chu kỳ kế tiếp tính từ ngày thực hiện ưu đãi giảm giá. Xin quý khách vui lòng chờ 3 ngày để điểm thưởng được cập nhật vào hệ thống. Thông tin ghi trên hóa đơn bán hàng chính là tổng điểm quí khách đã tích lũy được tại thời điểm gần nhất.
 • Áp dụng 1 ưu đãi giảm giá cho 1 lần giao dịch.
 • Các bản photocopy / hư hại đều không được chấp nhận.
 • Không quy đổi ưu đãi giảm giá thành tiền mặt.
 • Số điểm hết hạn không được áp dụng để tích lũy hoặc gia hạn thời gian hiệu lực.
 • Thành viên CLB Love Your Body sẽ được gia hạn tự động miễn phí.
 • Vui lòng thông báo cho bộ phận quản lý của The Body Shop nếu có bất kỳ thay đổi nào về e-mail hoặc thông tin của bạn.
 • Áp dụng tại các cửa hàng The Body Shop ở Việt Nam ngoại trừ hệ thống cửa hàng tại Parkson và Đà Nẵng.
 • Thành viên CLB Love Your Body™ sẽ được xem là đã đọc, hiểu, và đồng ý với các điều khoản và điều kiện của CLB Lover Your Body™

Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên hệ:
E-mail : martketing.vn@thebodyshop.com.vn
Điện thoại : 08 - 38233683