Chúng tôi sử dụng thông tin lưu trữ cookies. Xem thêm thông tin tại phần điều khoản sử dụng để biết thêm chi tiết. Bằng cách đóng thông báo này hoặc tiếp tục duyệt trang, đồng nghĩa bạn đồng thuận với việc sử dụng thông tin cookies trên thiết bị này. Đóng
| The Body Shop®

GIẢM THIỂU DẤU CHÂN SINH HỌC

MỘT PHẦN CỦA VIỆC KINH DOANH BỀN VỮNG THẬT SỰ LÀ TUYỆT VỜI VÀ HẤP DẪN

Cho phép bạn đưa ra quyết định sáng suốt về những gì bạn mua và ảnh hưởng của nó đến môi trường. Tại đây, bạn sẽ tìm thấy thông tin bạn cần về các sản phẩm của chúng tôi để giúp bạn ra quyết định.


CHÚNG TÔI LÀM THẾ NÀO ĐỂ ĐO LƯỜNG?

Chúng tôi tạo ra danh mục các sản phẩm của chúng tôi điểm số môi trường dựa trên mức độ chúng dễ dàng phân hủy hoặc pha loãng đến mức an toàn (dấu chân sinh học của chúng) và cách các thành phần được tạo ra hoặc có nguồn gốc.

Trong năm 2017, dấu chân môi trường tổng thể của sáu loại sản phẩm của chúng tôi (Sữa Tắm, Chăm sóc dưỡng thể, Nước hoa, Chăm sóc tóc, Trang điểm và Chăm sóc da) đã cải thiện 3%. Mỗi loại Chăm sóc cơ thể và Nước hoa của chúng tôi đều được cải thiện 5%.

Hợp tác chặt chẽ với các nhà cung cấp của chúng tôi, chúng tôi đã đạt được tiến bộ này bằng cách thúc đẩy các thành phần bền vững và những thành phần được tạo ra bằng cách sử dụng phương pháp hóa học xanh (các quá trình làm giảm việc sử dụng hoặc sản xuất các hóa chất gây hại cho môi trường). Điều này được liên kết chặt chẽ với chương trình Thương Mại Cộng Đồng mở rộng của chúng tôi và tăng số lượng thành phần có nguồn gốc tự nhiên mà chúng tôi cung cấp.

Trong năm 2017, tổng điểm môi trường của tất cả các sản phẩm của chúng tôi đã tăng hơn 5%. Chúng tôi đã đưa ra 146 công thức sản phẩm mới, 95% trong số đó dẫn đến cải thiện dấu cân sinh học của tập sản phẩm. Tám sản phẩm mới không có tác động môi trường, được cải thiện chủ yếu là các sắc thái mới dựa trên các sản phẩm trang điểm hiện có với cùng số điểm môi trường như các sắc thái hiện có.

Trong năm 2016, chúng tôi đã công bố điểm số của chúng tôi cho các sản phẩm, mà chúng tôi đã cập nhật dưới đây để phản ánh các phép đo năm 2017. Chúng tôi hiện đang phát triển các dòng sản phẩm, với mục đích cuối cùng là công bố điểm số cho từng sản phẩm riêng lẻ.

Từ tháng 1 năm 2018, chúng tôi đã điều chỉnh mục tiêu - kết quả của sự liên kết mới của chúng tôi với Natura & Co. Do đó, đây là năm cuối cùng chúng tôi sẽ công bố điểm dấu chân sinh học, vì đây là công cụ mà chúng tôi sử dụng dưới công ty mẹ trước đây và không còn có sẵn.

REDUCING OUR ENVIRONMENTAL FOOTPRINT

BẢN TÓM TẮT Ý NGHĨA CỦA NHỮNG ĐIỂM SỐ

REDUCING OUR ENVIRONMENTAL FOOTPRINT

KHẢ NĂNG PHÂN HUỶ

Khả năng phân hủy sinh học là cách sản phẩm dễ dàng bị phá vỡ và có thể bị đồng hóa bởi các quá trình tự nhiên - về mặt kỹ thuật, khả năng vi khuẩn hoặc các sinh vật sống khác phân hủy các thành phần được sử dụng trong sản phẩm.

Các thí nghiệm phân hủy sinh học đo lượng vật chất hữu cơ bị phân hủy bởi vi sinh vật trong vòng 28 ngà.

Mỗi nhóm sản phẩm được chỉ định tỷ lệ phần trăm phân hủy sinh học để xếp hạng khả năng phân hủy sinh học riêng cho từng thành phần và tính đến mức độ bao gồm của từng thành phần. Tỷ lệ phân hủy sinh học của sản phẩm bao gồm mức độ và điểm số của từng thành phần riêng lẻ.

Tại The Body Shop, chúng tôi ủng hộ các thành phần được phân loại là dễ phân hủy.


Thể tích nước cần thiết để pha loãng sản phẩm đến mức không ảnh hưởng đến chất lượng tiêu chuẩn.

Chúng tôi cố gắng đảm bảo rằng chúng tôi có dấu chân sinh học thấp và độc tính sinh thái thấp.

REDUCING OUR ENVIRONMENTAL FOOTPRINT

REDUCING OUR ENVIRONMENTAL FOOTPRINT

THÀNH PHẦN TỪ NGUỒN GỐC TỰ NHIÊN

Chúng tôi đo các thành phần có nguồn gốc tự nhiên, đó là bất kỳ thành phần nào có nguồn gốc từ thực vật được hình thành từ vật lý, lên men và các phương pháp chế biến tác động thấp khác. Đo hàm lượng nguồn gốc tự nhiên của một công thức bắt đầu bằng việc phân loại từng thành phần được sử dụng.

Thành phần của chúng tôi là tự nhiên, có nguồn gốc tự nhiên hoặc tổng hợp. Thành phần được đánh giá bởi nguồn gốc của nguyên liệu ban đầu và mức độ chế biến mà (các) thành phần đó trải qua.

Để tính tỷ lệ phần trăm của hàm lượng nguồn gốc tự nhiên trong một công thức, lượng thành phần nguồn gốc tự nhiên hoặc tự nhiên được tổng hợp lại với nhau. Số tiền này được chia cho tỷ lệ phần trăm của công thức, ngoại trừ nước, để đưa ra tỷ lệ phần trăm công thức tổng thể.

Mục đích của chúng tôi là tăng mức độ của các thành phần từ nguồn gốc tự nhiên.


THÀNH PHẦN TỪ HÓA CHẤT XANH

Những chất đến từ các quy trình và kỹ thuật thân thiện với môi trường, làm giảm việc tạo ra các hóa chất độc hại cho môi trường.

Hiện tại có 12 nguyên tắc hóa học xanh tập trung vào các thành phần có tác động tối thiểu đến sức khỏe và môi trường.

Một thành phần được sản xuất theo các nguyên tắc này được phân loại là một thành phần từ hóa học xanh.

REDUCING OUR ENVIRONMENTAL FOOTPRINT
REDUCING OUR ENVIRONMENTAL FOOTPRINT

CHÚNG TÔI THỰC HIỆN CÁC THÍ NGHIỆM NHƯ THẾ NÀO ?

Trong giai đoạn phát triển sản phẩm, nhóm nghiên cứu của chúng tôi có thể đảm bảo chỉ số từng công thức Mỗi thí nghiệm sử dụng mô hình máy tính để dự đoán chính xác tác động môi trường, dựa trên dữ liệu được đo từ mỗi thành phần. Chúng tôi sử dụng thông tin này để giảm tác động của chúng tôi đến môi trường.


Ý NGHĨA CỦA TỈ LỆ CÔNG THỨC LÀ GÌ ?

Xếp hạng công thức cuối cùng là sự kết hợp của bốn chỉ số, được đưa ra một giá trị từ 0-10. Giá trị trung bình xem xét số lượng sản phẩm được bán trong mỗi loại ở trên trong giai đoạn 12 tháng trước. Xếp hạng cho thấy cách chúng tôi hoạt động trong từng danh mục của mình và đặt mục tiêu mà các sản phẩm mới được đo lường. Điều này là để đảm bảo rằng hàng năm chúng tôi cải thiện dấu chân sinh học của mình.

REDUCING OUR ENVIRONMENTAL FOOTPRINT

PHÂN LOẠI ĐÁNH GIÁ CÔNG THỨC SẢN PHẨM

REDUCING OUR ENVIRONMENTAL FOOTPRINT REDUCING OUR ENVIRONMENTAL FOOTPRINT