Chúng tôi sử dụng thông tin lưu trữ cookies. Xem thêm thông tin tại phần điều khoản sử dụng để biết thêm chi tiết. Bằng cách đóng thông báo này hoặc tiếp tục duyệt trang, đồng nghĩa bạn đồng thuận với việc sử dụng thông tin cookies trên thiết bị này. Đóng

PROMOTION TERMS & CONDITIONS

TẶNG TÚI VẢI PHIÊN BẢN GIỚI HẠN
CHO ĐƠN HÀNG TỪ MỘT TRIỆU RƯỠI

  1. Chương trình chỉ được áp dụng từ đến 31/01 năm 2020 tại cửa hàng online The Body Shop Việt Nam
  2. Quà tặng tại bước thanh toán
  3. Chỉ áp dụng với đơn có giá trị từ 1,500k
  4. Chương trình không áp dụng chung với các voucher khác
  5. Số lượng quà có hạn

 

CUNG CHÚC TÂN NIÊN
NHẬP CODE “TETSUMVAY” - GIẢM 20% CHO ĐƠN TỪ 700K

  1. Chương trình chỉ được áp dụng từ 24/01 đến 29/01 năm 2019 tại cửa hàng online The Body Shop Việt Nam
  2. Giá giảm tại bước thanh toán
  3. Chỉ áp dụng với đơn có giá trị từ 700k và dưới 2 triệu đồng
  4. Chương trình không áp dụng chung với các voucher khác