Chúng tôi sử dụng thông tin lưu trữ cookies. Xem thêm thông tin tại phần điều khoản sử dụng để biết thêm chi tiết. Bằng cách đóng thông báo này hoặc tiếp tục duyệt trang, đồng nghĩa bạn đồng thuận với việc sử dụng thông tin cookies trên thiết bị này. Đóng

PROMOTION TERMS & CONDITIONS

MUA 3 GIẢM 15%, MUA 4 GIẢM 20%, MUA 5 GIẢM 25%

  1. Chương trình chỉ được áp dụng từ 27/03 đến 15/04 năm 2020 tại cửa hàng online The Body Shop Việt Nam
  2. Giảm 15% khi mua từ 3 món
    Giảm 20% khi mua từ 4 món
    Giảm 25% khi mua từ 5 món
  3. Chương trình không áp dụng chung với các voucher, chương trình giảm giá khác
  4. Chương trình chỉ có hiệu lực trong thời gian giới hạn, với lượng tồn kho giới hạn