SelfEsteem

Các sản phẩm của chúng tôi nuôi dưỡng, làm giàu và thúc đẩy nhưng không bao giờ làm sai lời hứa và không bao giờ thử nghiệm trên động vật. Các sản phẩm được lấy nguồn cảm hứng từ sự phong phú của thiên nhiên và con người ở khắp thế giới. Chúng tôi là những chuyên gia trong việc chăm sóc các loại da khác nhau và chúng tôi tự hào về kiến thức giúp bạn luôn lâng lâng hạnh phúc.

 

Đến năm 2020, chúng tôi cam kết sẽ hoàn thành:
  • Đảm bảo 100% các thành phần tự nhiên của chúng tôi đều có nguồn gốc rõ ràng và được khai thác bền vững, bảo vệ 10,000 hecta rừng và các môi trường sống tự nhiên khác
  • Công khai việc sử dụng các thành phần có nguồn gốc tự nhiên, những thành phần từ công nghệ sạch, tính tự hủy (biodegradability) và dấu chân nước (water footprint) của tất cả sản phẩm
  • Giảm lượng dấu chân môi trường (environmental footprint) hằng năm trên tất cả các sản phẩm
  • Phát triển kế hoạch vận chuyển những thành phần mỹ phẩm đầy sáng tạo từ những vùng kém đa dạng sinh thái, giúp phát triển và làm giàu cho những khu vực này

Chia sẻ câu chuyện của chúng tôi