SelfEsteem

Thế giới là nguồn cảm hứng làm đẹp của chúng tôi, nhưng nó đang đối mặt với những hiểm nguy khôn lường. Chúng tôi chủ động giúp làm giàu hệ sinh thái tại nơi nuôi trồng những nguồn thành phần tạo nên sản phẩm của chúng tôi. Chúng tôi hành động và đấu tranh dựng xây và ủng hộ những vùng đất giàu giá trị thiên nhiên nhưng đang bị đe dọa trên hành tinh.

 

Đến năm 2020, chúng tôi cam kết sẽ hoàn thành:
  • Xây dựng những Cây Cầu Sinh Học, bảo vệ và tái tạo 75 triệu mét vuông đất hoang dã, giúp những cộng đồng nơi đây sinh sống bền vững hơn
  • Giảm lượng dấu chân môi trường để lại mỗi khi chúng tôi sửa sang hoặc tái thiết kế cửa hàng
  • Phát triển và đưa vào sử dụng ba loại bao bì cải tiến bền vững hơn
  • Đảm bảo 70% lượng bao bì sử dụng không đến từ nhiên liệu hóa thạch
  • Sử dụng các nguồn điện tái chế được hoặc có nguồn carbon cân bằng tại 100% các cửa hàng
  • Giảm 10% lượng năng lượng sử dụng mỗi năm tại tất cả các cửa hàng

Chia sẻ câu chuyện của chúng tôi