Chúng tôi tôn vinh sự đa phong cách ở con người và chối từ những định kiến về vẻ đẹp. Việc chi trả một mức giá công bằng cho những đối tác thương mại cộng đồng là trọng tâm của chúng tôi. Chúng tôi không ngại ngần đấu tranh cho những điều thiện. Chúng tôi giúp những nhân viên cùng nhau phát triển.

 

Đến năm 2020, chúng tôi cam kết sẽ hoàn thành:
  • Nhân đôi quy mô của chương trình Thương Mại Cộng Đồng từ 19 lên 40 thành phần và hỗ trợ các cộng đồng giúp tạo nên chúng
  • Giúp đỡ 40,000 người nghèo tìm được công ăn việc làm trên toàn thế giới
  • Thu hút 8 triệu người cùng tham gia thực hiện Cam Kết Enrich Not Exploit™ (Dựng Xây Không Vụ Lợi), tạo ra chiến dịch cộng đồng lớn nhất từ trước tới nay
  • Đầu tư 250,000 giờ của chúng tôi vào việc chia sẻ kỹ năng, kinh nghiệm để làm giàu đa dạng sinh thái của những cộng đồng bản xứ nơi chúng tôi giao thương

Chia sẻ câu chuyện của chúng tôi