THƯƠNG MẠI CỘNG ĐỒNG


Chương trình Thương Mại Cộng Đồng đượkhởi xướng từ năm 1987. Chương trình là cam kết của chúng tôi với các nhà cung cấp, về sự giao thương công bằng và chính sách giá cả độc lập.

Chúng tôi tìm những nguyên liệu tinh túy nhất từ khắp bốn phương trên hành tinh này. Chúng tôi vận dụng kỹ năng của những người nghệ nhân và them vào đó chuyên môn của chúng tôi để tạo ra những sản phẩm đầy hiệu quả và tuyệt vời khi sử dụng. Chúng tôi tạo nên sản phẩm bằng tình yêu và sự quan tâm.

Chúng tôi tiên phong trong ngành làm đẹp và tính đến nay đã có đến 26 nhà cung cấp tại 21 quốc gia trên khắp thế giới thuộc chương trình Thương Mại Cộng Đồng và danh sách này sẽ còn nhiều hơn nữa trong những tháng tiếp theo.ingredient image

ALOE

GUATEMALA

When: 2006

 
ingredient image

LOOFAH MITT

HONDURAS

When: 1993

 
ingredient image

SESAME OIL

NICARAGUA

When: 1990

 
ingredient image

ACCESSORIES

India

When: 1987

 
ingredient image

PAPER

Nepal

When: 1989

 
ingredient image

MARULA OIL

NAMIBIA

When: 2000

 
ingredient image

COCONUT OIL

SAMOA

When: 2008

 
ingredient image

ORGANIC SUGARCANE

ECUADOR

When: 2008

 
ingredient image

BRAZIL NUT

PERU

When: 1998

 
ingredient image

BABASSU

BRAZIL

When: 1995

 
ingredient image

SOYA OIL

BRAZIL

When: 2000

 
ingredient image

SHEA

GHANA

When: 1994

 
ingredient image

COCOA

GHANA

When: 1996

 
ingredient image

HEMP

ENGLAND

When: 2009

 
ingredient image

TEA TREE

Kenya

When: 2007

 
ingredient image

CAMOMILE

ENGLAND

When: 2001

 
ingredient image

HONEY

ETHIOPIA

When: 2009

 
Organic Cotton

ORGANIC COTTON

Mauritius

 
Olive Oil

OLIVE OIL

Italy

 
ingredient image

PEPPERMINT OIL

ENGLAND

When: 2007

 
ingredient image

ARGAN

MOROCCO

When: 2013

 
ingredient image

BEESWAX

CAMEROON

When: 2009

 
ingredient image

COTTON ACCESSORIES

MAURITIUS

When: 1999

 
ingredient image

WOODEN ACCESSORIES

RUSSIA

When: 1992

 
ingredient image

SOAPSTONE BURNER

INDIA

When: 1996

 
Close

Tip

Roll over The Body Shop Community Trade product or ingredient to discover more.