Chúng tôi sử dụng thông tin lưu trữ cookies. Xem thêm thông tin tại phần điều khoản sử dụng để biết thêm chi tiết. Bằng cách đóng thông báo này hoặc tiếp tục duyệt trang, đồng nghĩa bạn đồng thuận với việc sử dụng thông tin cookies trên thiết bị này. Đóng

Hương Dẫn Kiểm Tra Tình Trạng Vận Chuyển Đơn Hàng

Từ 1-2 ngày sau khi đặt hàng thành công, bạn có thể tra cứu tình trạng giao hàng bằng hệ thống tra cứu của đối tác vận chuyển chuyên nghiệp của chúng tôi là DHL Ecommerce.

 


 

Bước 1:

Click kiểm tra trình trạng giao hàng tại ĐÂY

 

Bước 2:

Nhập Mã Đơn Hàng theo định dạng “VNASQxxxxxx”

(xxxxxxx là 6 chữ số trong mã đặt hàng ORD của The Body Shop)

Ví dụ: Mã đặt hàng của bạn là ORD-375703 -> Bạn nhập mã “VNASQ375703

Hệ thống trả kết quả như ví dụ bên dưới.

 

 

 

Nếu cần thêm thông tin, xin vui lòng liên lạc:

The Body Shop Việt Nam

127H Đinh Tiên Hoàng, P. 3, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM

ecomm.vn@thebodyshop.com.my

1900633532