Chúng tôi sử dụng thông tin lưu trữ cookies. Xem thêm thông tin tại phần điều khoản sử dụng để biết thêm chi tiết. Bằng cách đóng thông báo này hoặc tiếp tục duyệt trang, đồng nghĩa bạn đồng thuận với việc sử dụng thông tin cookies trên thiết bị này. Đóng

TUYÊN NGÔN CỦA THE BODY SHOP

 

Câu chuyện của chúng tôi bắt nguồn từ niềm tin của Anita Roddick về những hành động có thể tạo nên một cuộc cách mạng; doanh nghiệp có thể tạo nên những sản phẩm an toàn cho người tiêu dùng và vì vậy vào năm 1976 thương hiệu The Body Shop đã được thành lập. Chúng tôi luôn cố gắng tạo nên sự khác biệt, phá vỡ mọi khuôn khổ và can đảm thử những điều mới mẻ. Ngày nay, lời cam kết của chúng tôi trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. The Body Shop luôn giữ đúng mục tiêu giúp làm giàu tài nguyên thiên nhiên và sự đa dạng sinh học mà không phá huỷ, khai thác quá mức hay bào mòn chúng. Chúng tôi cam kết tạo nên một môi trường làm việc công bằng cho những người nông dân, những nhà cung cấp và giúp góp phần làm giàu cho cộng đồng. Tất cả sản phẩm của chúng tôi đều cam kết tuyệt đối không thử nghiệm trên động vật và tự hào khi tạo nên những chiến dịch phản đối các việc làm tàn nhẫn và bảo vệ những điều đúng đắn.

en-global-commitment-manifesto-640x360.jpg

Những cam kết về việc làm giàu không phá huỷ thiên nhiên của The Body Shop gồm có 14 mục tiêu và sẽ cố gắng đạt được vào năm 2020. Mục tiêu thể hiện rõ ràng nhất về việc chúng tôi là ai, chúng tôi dám đứng lên về điều gì cũng như chúng tôi sẽ là những người tiên phong trong việc tạo nên một doanh nghiệp có đaọ đức, góp phần phát triển bền vững nền kinh tế toàn cầu và những mục tiêu ấy sẽ tạo thành niềm động lực để The Body Shop cố gắng vương lên dẫn đầu trên thế giới về những giá trị cao đẹp mà chúng tôi cố gắng tạo ra.

Làm sao chúng tôi đo lường được sự phát triển của doanh nghiệp?
Trong những bảng báo cáo nội bộ, chúng tôi sẽ công bố các báo cáo cam kết thường niên để đảm bảo rằng những hoạt động của doanh nghiệp là minh bạch và đồng thời hướng sự phát triển của công ti dựa trên những mục tiêu đã đề ra. Điều này cũng sẽ tạo cơ hội cho những người khác học hỏi dựa trên nền tảng kiến thức và kinh nghiệm của chúng tôi. The Body Shop luôn đồng hành cùng Tổ chức Future- Fit để tạo nên các chiến lược cho thương hiệu.