Chúng tôi sử dụng thông tin lưu trữ cookies. Xem thêm thông tin tại phần điều khoản sử dụng để biết thêm chi tiết. Bằng cách đóng thông báo này hoặc tiếp tục duyệt trang, đồng nghĩa bạn đồng thuận với việc sử dụng thông tin cookies trên thiết bị này. Đóng
Cân Bằng

Cân Bằng

Cân Bằng

Nếu da bạn thất thường "nắng mưa", và bạn muốn làm giảm độ bóng dầu của da thì hãy thử ngay dòng sản phẩm Seaweed của chúng tôi. Chiêu đãi làn da của bạn một tuần một lần sẽ giúp cân bằng dầu trên da và giữ cho da cân bằng và thông thoáng.

7 Sản phẩm

mỗi trang

7 Sản phẩm

mỗi trang