Chúng tôi sử dụng thông tin lưu trữ cookies. Xem thêm thông tin tại phần điều khoản sử dụng để biết thêm chi tiết. Bằng cách đóng thông báo này hoặc tiếp tục duyệt trang, đồng nghĩa bạn đồng thuận với việc sử dụng thông tin cookies trên thiết bị này. Đóng
Chống ô nhiễm

Chống ô nhiễm

Chống ô nhiễm

Những thành phần tự nhiên có khả năng chống ô nhiễm như Japanese matcha, Himalayan charcoal, hoặc tế bào gốc thực vật cùng công thức mạnh mẽ sẽ bảo vệ làn da bạn khỏi tác nhân gây tổn hại bởi môi trường ô nhiễm, đặc biệt là khói bụi thành phố.

3 Sản phẩm

mỗi trang

3 Sản phẩm

mỗi trang