Chúng tôi sử dụng thông tin lưu trữ cookies. Xem thêm thông tin tại phần điều khoản sử dụng để biết thêm chi tiết. Bằng cách đóng thông báo này hoặc tiếp tục duyệt trang, đồng nghĩa bạn đồng thuận với việc sử dụng thông tin cookies trên thiết bị này. Đóng

Vui lòng liên hệ với tổng đài hỗ trợ của chúng tôi để được hướng dẫn chi tiết:

► Thời Gian Làm Việc: Thứ 2 đến Thứ 6.

► Từ 9:00AM đến 5:30PM

1/ Về Đơn Hàng Trực Tuyến & Cách Thức Đặt Hàng:

estore@thebodyshop.com.vn

1900633532

2/ Về Hợp Tác, Kinh Doanh & Chăm Sóc Khách Hàng:

marketing.vn@thebodyshop.com.my

+8428 3820 5845. Số nội bộ 21, 23 hoặc 12

3/ Về Tuyển Dụng:

career@thebodyshop.com.my

+8428 3820 5845. Số nội bộ 22 hoặc 24