Chúng tôi sử dụng thông tin lưu trữ cookies. Xem thêm thông tin tại phần điều khoản sử dụng để biết thêm chi tiết. Bằng cách đóng thông báo này hoặc tiếp tục duyệt trang, đồng nghĩa bạn đồng thuận với việc sử dụng thông tin cookies trên thiết bị này. Đóng
| The Body Shop®

CAM KẾT CỦA CHÚNG TÔI

"CHUYỆN KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP KHÔNG CHỈ VỀ TIỀN BẠC, THAM LAM CHO RIÊNG DOANH NGHIỆP, MÀ CÒN PHẢI CÓ TRÁCH NHIỆM - LÀM ĐIỀU TỐT CHO CỘNG ĐỒNG." - ANITA RODDICK

Mục đích của chúng tôi là trở thành doanh nghiệp có đạo đức và bền vững nhất thế giới. Cam kết Không Khai Thác (Enrich Not Exploit™) của chúng tôi bao gồm 14 mục tiêu mà The Body Shop phải đạt được trong năm 2020. Những cam là lời phát biểu rõ ràng nhất cho việc chúng tôi là ai và chúng tôi đại diện cho điều gì với tư cách là doanh nghiệp.

Cam kết Không Khai Thác (Enrich Not Exploit™)

Người sáng lập thương hiệu của chúng tôi, bà Anita Roddick có một niềm tin đầy tính cách mạng; rằng thương mại có thể trở thành động lực để thúc đẩy những điều thiện, kể từ đó chúng tôi luôn hướng tới những thứ nằm ngoài khuôn khổ, cá tính và đầy táo bạo.

Ngày hôm nay, cam kết của chúng tôi chắc chắn hơn bao giờ hết, Không Khai Thác (Enrich Not Exploit™). Nó nằm trong tay của chúng tôi.

CAM KẾT CỦA CHÚNG TÔI

Video poster

CHÚNG TÔI CAM KẾT LÀM GIÀU CON NGƯỜI

Chúng tôi tôn vinh sự đa dạng của con người người và từ chối một khuôn mẫu về cái đẹp. Trả mức giá công bằng cho các đối tác Thương Mại Cộng Đồng là trung tâm của mọi việc chúng tôi làm. Chúng tôi vận động các cuộc đấu tranh cho những điều đúng đắn. Chúng tôi giúp nhân viên của mình phát triển cũng như mọi người.

XEM MỤC TIÊU
OUR COMMITMENT
OUR COMMITMENT

CHÚNG TÔI CAM KẾT LÀM GIÀU SẢN PHẨM

Sản phẩm của chúng tôi nuôi dưỡng, làm phong phú và nâng cao giá trị nhưng không bao giờ đưa ra những lời hứa sai lầm và không bao giờ được thử nghiệm trên động vật. Sản phẩm của chúng tôi được lấy cảm hứng từ sự đa dạng của thiên nhiên và phong tục của mọi người trên khắp thế giới. Chúng tôi là chuyên gia chăm sóc cho tất cả các loại da khác nhau và tự hào khi biết cách làm cho chúng trông tuyệt vời.

XEM MỤC TIÊU

CHÚNG TÔI CAM KẾT LÀM GIÀU HÀNH TINH

Thế giới là nguồn gốc của cái đẹp, nhưng nó đang phải đối mặt với sự tàn phá. Chúng tôi tích cực làm phong phú đa dạng sinh học nơi chúng tôi phát triển các nguyên liệu của mình. Chúng tôi hành động và vận hành các chiến dịch để làm phong phú và hỗ trợ các khu vực tự nhiên có giá trị với hành tinh đang bị đe dọa.

XEM MỤC TIÊU
OUR COMMITMENT
OUR COMMITMENT

Báo cáo 2018 về Cam kết Không Khai Thác (Enrich Not Exploit™)

Chúng tôi xuất bản các báo cáo Cam kết hàng năm để đảm bảo chúng tôi minh bạch về các hoạt động kinh doanh và tiến tới các mục tiêu của mình. Đọc báo cáo đầy đủ năm 2018 của chúng tôi ở đây và tìm hiểu cách chúng tôi làm.

TÌM HIỂ

GIẢM THIỂU DẤU CHÂN SINH HỌC CỦA CHÚNG TA

Chúng tôi làm việc theo hướng trở thành một doanh nghiệp thực sự bền vững, và điều đó có nghĩa là chúng tôi xem xét các sản phẩm của mình về khả năng phân hủy sinh học, dấu chân nước, tìm nguồn cung ứng từ hóa học xanh và nguồn gốc tái tạo tự nhiên.

TÌM HIỂ
OUR COMMITMENT