Chúng tôi sử dụng thông tin lưu trữ cookies. Xem thêm thông tin tại phần điều khoản sử dụng để biết thêm chi tiết. Bằng cách đóng thông báo này hoặc tiếp tục duyệt trang, đồng nghĩa bạn đồng thuận với việc sử dụng thông tin cookies trên thiết bị này. Đóng
 

MÍA ĐƯỜNG THƯƠNG MẠI CỘNG ĐỒNG

TỪ PARAGUAY

Mía đường, loại cỏ khổng lồ có nguồn gốc từ Nam Á và Đông Nam Á, nay đã được trồng ở những vùng khí hậu nhiệt đới trên khắp thế giới. Việc con người sản xuất đường tinh luyện được ghi nhận lần đầu tiên ở Ấn Độ vào khoảng năm 500 Trước Công nguyên. Chúng tôi lấy nguồn mía đường hữu cơ Thương mại Cộng đồng này từ một khu vực được biết đến như Cái nôi của Đường Hữu cơ, nơi mà những phụ nữ địa phương sử dụng đường trong quy trình làm sạch hằng ngày của họ để giữ đôi tay mềm mại.