Chúng tôi sử dụng thông tin lưu trữ cookies. Xem thêm thông tin tại phần điều khoản sử dụng để biết thêm chi tiết. Bằng cách đóng thông báo này hoặc tiếp tục duyệt trang, đồng nghĩa bạn đồng thuận với việc sử dụng thông tin cookies trên thiết bị này. Đóng
 

MÍA HỮU CƠ THƯƠNG MẠI CỘNG ĐỒNG TỪ PARAGUAY

NGUỒN TẠI MONTILLO TỪ NĂM 2001

Mía đường, loại cỏ khổng lồ có nguồn gốc từ Nam Á và Đông Nam Á, nay đã được trồng ở những vùng khí hậu nhiệt đới trên khắp thế giới. Việc con người sản xuất đường tinh luyện được ghi nhận lần đầu tiên ở Ấn Độ vào khoảng năm 500 Trước Công nguyên. Chúng tôi lấy nguồn mía đường hữu cơ Thương mại Cộng đồng này từ một khu vực được biết đến như Cái nôi của Đường Hữu cơ, nơi mà những phụ nữ địa phương sử dụng đường trong quy trình làm sạch hằng ngày của họ để giữ đôi tay mềm mại.

DỰNG XÂY SẢN PHẨM

Người nông dân thu hoạch bằng tay sau đó ép mía để lấy nước, rồi đem đun sôi, dần cô đặc thành xi-rô, cuối cùng là tinh thể hóa và sàng lọc để lấy phần đường chất lượng tốt nhất cho sản phẩm của The Body Shop.

DỰNG XÂY CON NGƯỜI

Hợp tác xã Montillo được thành lập năm 1995 bởi 37 hộ nông dân nhỏ và đến nay phát triển đến hơn 400 thành viên. Bằng cách tạo ra công ăn việc làm vô cùng cần thiết cho khu vực nông thôn, sự hợp tác của chúng tôi khuyến khích người dân địa phương tiếp tục ở lại cộng đồng và giữ cho truyền thống tồn tại.

DỰNG XÂY HÀNH TINH

Hợp tác xã Montillo được thành lập năm 1995 bởi 37 hộ nông dân nhỏ và đến nay phát triển đến hơn 400 thành viên. Bằng cách tạo ra công ăn việc làm vô cùng cần thiết cho khu vực nông thôn, sự hợp tác của chúng tôi khuyến khích người dân địa phương tiếp tục ở lại cộng đồng và giữ cho truyền thống tồn tại.