Chúng tôi sử dụng thông tin lưu trữ cookies. Xem thêm thông tin tại phần điều khoản sử dụng để biết thêm chi tiết. Bằng cách đóng thông báo này hoặc tiếp tục duyệt trang, đồng nghĩa bạn đồng thuận với việc sử dụng thông tin cookies trên thiết bị này. Đóng
 

DẦU OẢI HƯƠNG

TRỒNG Ở PHÁP

Vào Thế kỷ thứ 14, Vua Charles VI của Pháp đã yêu cầu nhồi hoa oải hương vào gối của mình để giúp Ngài dễ ngủ hơn. Tinh dầu hoa oải hương có một mùi hương tự nhiên dễ chịu đem lại cảm giác hạnh phúc.

GỢI Ý SẢN PHẨM YÊU THÍCH CỦA CHÚNG TÔI