Chúng tôi sử dụng thông tin lưu trữ cookies. Xem thêm thông tin tại phần điều khoản sử dụng để biết thêm chi tiết. Bằng cách đóng thông báo này hoặc tiếp tục duyệt trang, đồng nghĩa bạn đồng thuận với việc sử dụng thông tin cookies trên thiết bị này. Đóng
 

CÂY GAI DẦU

TỪ PHÁP

Một trong những loại cây trồng lâu đời nhất trên thế giới, cây gai dầu có nguồn gốc từ Trung Á và được dân du lịch và thương nhân đem đến Ấn Độ, Trung Quốc và Châu Âu, sau đó được trồng làm thức ăn, lấy dầu và làm thuốc.

GỢI Ý SẢN PHẨM YÊU THÍCH CỦA CHÚNG TÔI