Chúng tôi sử dụng thông tin lưu trữ cookies. Xem thêm thông tin tại phần điều khoản sử dụng để biết thêm chi tiết. Bằng cách đóng thông báo này hoặc tiếp tục duyệt trang, đồng nghĩa bạn đồng thuận với việc sử dụng thông tin cookies trên thiết bị này. Đóng
 

CHIẾT XUẤT QUẢ SUNG

TỪ Ý

Những trái sung của chúng tôi được trồng suốt mùa hè nước Y tại Puglia, miền Nam nước Ý. Loại trái tắm ánh nắng mặt trời Đại Trung Hải cho đến khi đủ chín để được thu hoạch bằng tay và hòa trộn trở thành chiết xuất hoàn hảo, giúp hoàn thiện mọi nghi thức làm đẹp.