Chúng tôi sử dụng thông tin lưu trữ cookies. Xem thêm thông tin tại phần điều khoản sử dụng để biết thêm chi tiết. Bằng cách đóng thông báo này hoặc tiếp tục duyệt trang, đồng nghĩa bạn đồng thuận với việc sử dụng thông tin cookies trên thiết bị này. Đóng
 

TẾ BÀO GỐC HOA NHUNG TUYẾT

TỪ Ý

Đem đến cho bạn những gì tinh túy của tự nhiên mà không làm tổn hại đến thiên nhiên, tế bào gốc thực vật của chúng tôi đến từ vườn thực vật bậc cao của vùng Trentino-Alto hoàn toàn bền vững. Không cần sử dụng lại mẫu tế bào gốc từ cây ở môi trường sống tự nhiên, chúng tôi để cây phát triển như cách tự nhiên mong muốn.

See our favourites