Chúng tôi sử dụng thông tin lưu trữ cookies. Xem thêm thông tin tại phần điều khoản sử dụng để biết thêm chi tiết. Bằng cách đóng thông báo này hoặc tiếp tục duyệt trang, đồng nghĩa bạn đồng thuận với việc sử dụng thông tin cookies trên thiết bị này. Đóng
 

TRÁI CAMU CAMU

TỪ PERU

Những trái Camu Camu mọng nước của chúng tôi được trồng tự nhiên ở bờ sông Amazon. Thu hoạch bằng tay bởi dân địa phương từ ngôi làng Nùñez Cocha ở rừng mưa nhiệt đới Amazon, Peru, những loại trái sẽ chín mọng nhất vào mùa mưa khi mực nước dâng cao. Thu nhập có từ những vụ mùa camu camu giảm thiểu tình trạng người trẻ di cư đến vùng trung tâm Lima, giữ gìn bản sắc văn hoá truyền thống cho thế hệ tương lai.

GỢI Ý SẢN PHẨM YÊU THÍCH CỦA CHÚNG TÔI