Chúng tôi sử dụng thông tin lưu trữ cookies. Xem thêm thông tin tại phần điều khoản sử dụng để biết thêm chi tiết. Bằng cách đóng thông báo này hoặc tiếp tục duyệt trang, đồng nghĩa bạn đồng thuận với việc sử dụng thông tin cookies trên thiết bị này. Đóng
 

CỒN HỮU CƠ THƯƠNG MẠI CỘNG ĐỒNG TỪ BRAZIL

NGUỒN TẠI TỔ CHỨC NATIVE TỪ NĂM 2016

Cồn mía đường hữu cơ Thương mại Cộng đồng của chúng tôi mang độ tinh khiết cao nhất, được làm từ những cây mía hữu cơ trồng vùng đồi tỉnh Sao Paulo ở Brazil.

DỰNG XÂY SẢN PHẨM

Vừa không tàn nhẫn vừa thuần chay, rất nhiều loại nước hoa của The Body Shop được làm từ cồn Thương Mại Cộng Đồng, được tạo ra từ mía chín, trồng tại vùng đất cải tạo ở São Paulo, vùng đông nam Brazil.

DỰNG XÂY CON NGƯỜI

Nhóm người tại tổ chức Native gây quỹ cho nhiều dự án tại cộng đồng địa phương, tập trung hỗ trợ trẻ em từ gia đình có thu nhập thấp và cung cấp hoạt động sau giờ học như kỹ thuật, thủ công, câu lạc bộ âm nhạc và thanh nhạc.

DỰNG XÂY HÀNH TINH

Tổ chức Native tạo nên nhiều sáng kiến tân tiến, bền vững như sử dụng xác mía để tạo điện năng. Cối xay São-Francisco là nơi tạo ra cồn hữu cơ được chứng nhận là công ty tự vận hành không thải carbon. Và họ đã trồng hơn hàng triệu cây xanh trong suốt 30 năm.