Chúng tôi sử dụng thông tin lưu trữ cookies. Xem thêm thông tin tại phần điều khoản sử dụng để biết thêm chi tiết. Bằng cách đóng thông báo này hoặc tiếp tục duyệt trang, đồng nghĩa bạn đồng thuận với việc sử dụng thông tin cookies trên thiết bị này. Đóng

Tất cả các thành phần

 • DẦU OẢI HƯƠNG

  DẦU OẢI HƯƠNG

  TRỒNG Ở PHÁP

 • TẾ BÀO GỐC HOA NHUNG TUYẾT

  TẾ BÀO GỐC HOA NHUNG TUYẾT

  TỪ PHÁP

 • MUỐI BIỂN ĐỊA TRUNG HẢI

  MUỐI BIỂN ĐỊA TRUNG HẢI

  TỪ PHÍA NAM TÂY BAN NHA

 • LÔ HỘI THƯƠNG MẠI CỘNG ĐỒNG

  LÔ HỘI THƯƠNG MẠI CỘNG ĐỒNG

  TỪ MEXICO

 • ĐẬU NÀNH

  ĐẬU NÀNH

  TỪ BRAZIL

 • DẦU HẠT THÌA LÀ ĐEN

  DẦU HẠT THÌA LÀ ĐEN

  TỪ AI CẬP

 • TINH DẦU BẠC HÀ

  TINH DẦU BẠC HÀ

  TỪ ANH QUỐC

 • CHÙM NGÂY

  CHÙM NGÂY

  TỪ ẤN ĐỘ

 • DẦU BABASSU HỮU CƠ

  DẦU BABASSU HỮU CƠ

  TỪ BRAZIL

 • CỒN HỮU CƠ THƯƠNG MẠI CỘNG ĐỒNG

  CỒN HỮU CƠ THƯƠNG MẠI CỘNG ĐỒNG

  TỪ BRAZIL

 • MÍA ĐƯỜNG THƯƠNG MẠI CỘNG ĐỒNG

  MÍA ĐƯỜNG THƯƠNG MẠI CỘNG ĐỒNG

  TỪ PARAGUAY

 • TINH DẦU SẢ CHANH

  TINH DẦU SẢ CHANH

  TỪ THÁI LAN

 • CHIẾT XUẤT QUẢ SUNG

  CHIẾT XUẤT QUẢ SUNG

  TỪ Ý

 • TRÁI ACAI

  TRÁI ACAI

  TỪ BRAZIL

 • TRÀ XANH

  TRÀ XANH

  TỪ NHẬT BẢN

 • TRÀM TRÀ THƯƠNG MẠI CỘNG ĐỒNG

  TRÀM TRÀ THƯƠNG MẠI CỘNG ĐỒNG

  TỪ KENYA

 • TINH DẦU HOA SỨ

  TINH DẦU HOA SỨ

  TỪ POLYNESIA THUỘC PHÁP

 • CÂY GAI DẦU

  CÂY GAI DẦU

  TỪ PHÁP

 • TẾ BÀO GỐC TẢO CRISTE-MARINE

  TẾ BÀO GỐC TẢO CRISTE-MARINE

  TỪ PHÁP

 • HOA CÚC THƯƠNG MẠI CỘNG ĐỒNG

  HOA CÚC THƯƠNG MẠI CỘNG ĐỒNG

  TỪ ANH QUỐC

 • TRÁI MARULA THƯƠNG MẠI CỘNG ĐỒNG

  TRÁI MARULA THƯƠNG MẠI CỘNG ĐỒNG

  TỪ NAMIBIA

 • SÁP ONG

  SÁP ONG

  TỪ CAMEROON

 • TRÁI XIMENIA

  TRÁI XIMENIA

  TỪ NAMIBIA

 • OLIU THƯƠNG MẠI CỘNG ĐỒNG

  OLIU THƯƠNG MẠI CỘNG ĐỒNG

  TỪ Ý

 • CAM SATSUMA

  CAM SATSUMA

  TỪ ARGENTINA

 • HẠT MÈ THƯƠNG MẠI CỘNG ĐỒNG

  HẠT MÈ THƯƠNG MẠI CỘNG ĐỒNG

  TỪ NICARAGUA

 • MẬT ONG THƯƠNG MẠI CỘNG ĐỒNG

  MẬT ONG THƯƠNG MẠI CỘNG ĐỒNG

  TỪ ETHIOPIA

 • DẦU ARGAN THƯƠNG MẠI CỘNG ĐỒNG

  DẦU ARGAN THƯƠNG MẠI CỘNG ĐỒNG

  TỪ MA RỐC

 • DẦU QUẢ HẠCH BRAZIL THƯƠNG MẠI CỘNG ĐỒNG

  DẦU QUẢ HẠCH BRAZIL THƯƠNG MẠI CỘNG ĐỒNG

  TỪ PERU

 • HẠT CACAO THƯƠNG MẠI CỘNG ĐỒNG

  HẠT CACAO THƯƠNG MẠI CỘNG ĐỒNG

  TỪ GHANA

 • BƠ HẠT MỠ THƯƠNG MẠI CỘNG ĐỒNG

  BƠ HẠT MỠ THƯƠNG MẠI CỘNG ĐỒNG

  TỪ GHANA

 • DẦU KUKUI

  DẦU KUKUI

  TỪ HAWAII

 • ĐẤT SÉT RHASSOUL

  ĐẤT SÉT RHASSOUL

  TỪ MA RỐC

 • DẦU HẠT HOA TRÀ MY

  DẦU HẠT HOA TRÀ MY

  TỪ TRUNG QUỐC

 • TRÁI CAMU CAMU

  TRÁI CAMU CAMU

  TỪ PERU

 • DẦU HẠT TẦM XUÂN

  DẦU HẠT TẦM XUÂN

  TỪ CHI LÊ

 • DẦU DỪA THƯƠNG MẠI CỘNG ĐỒNG

  DẦU DỪA THƯƠNG MẠI CỘNG ĐỒNG

  TỪ SAMOA