Chúng tôi sử dụng thông tin lưu trữ cookies. Xem thêm thông tin tại phần điều khoản sử dụng để biết thêm chi tiết. Bằng cách đóng thông báo này hoặc tiếp tục duyệt trang, đồng nghĩa bạn đồng thuận với việc sử dụng thông tin cookies trên thiết bị này. Đóng
 

SỨC MẠNH THUỘC VỀ CON NGƯỜI

KỶ NIỆM 30 NĂM THƯƠNG MẠI CỘNG ĐỒNG

Thương mại Cộng đồng là trái tim trong việc kinh doanh của chúng tôi. Từ năm 1987, chúng tôi đã lấy nguồn nguyên liệu và phụ kiện chất lượng từ những chuyên gia sản xuất trên khắp thế giới và làm giàu những cộng đồng suy yếu kinh tế. Chúng tôi hết mình hỗ trợ và duy tri giao thương với những ai cần nhất. Bạn muốn biết nhiều hơn? Hãy xem qua 15 sự thật thú vị về Thương mại Cộng đồng và cùng chúng tôi kỷ niệm hành trình 30 năm mang đến sức mạnh cho con người.

15 SỰ THẬT THÚ VỊ VỀ THƯƠNG MẠI CỘNG ĐỒNG

 

 

 

 

CHÚNG TÔI Ở ĐÂU

Thông tin cụ thể về nguồn gốc những thành phần và phụ kiện chất lượng tuyệt hảo của chúng tôi được thể hiện ở bản đồ cam kết này.